Trygghet och säkerhet

Förutom utbildningen i Servicebemötande mot hot och våld kan jag bistå med följande:

Riskanalys och åtgärdsprogram

Jag kan utföra konsultinsatser, workshops och utbildning för riskanalyser, åtgärdsprogram och handlingsprogram.

Priset är för en heldag med riskanalysen är 12 000 kr. Tillkommer kostnad för resa Varberg – utbildningsorten t. o. r och logi natt till dagen. Moms tillkommer.

Övning

Tillämpad övning i reell miljö. Utifrån ett realistiskt scenario för arbetsplatsen agerar en eller flera figuranter, så att personalen kan öva på en händelse utifrån arbetsplatsens handlingsprogram. Övning bör genomföras minst en gång per år.

Priset är 6 000 kr per halvdag. Tillkommer kostnad för resa Varberg – er ort t. o. r och logi natt till dagen. Moms tillkommer.

Lokalutformning

Jag utför konsultinsatser för lokalutformning där vi inventerar lokalerna, riskanalys, anpassar skyddsnivå och ger förslag till lokalutformning och åtgärder.

Priset är 6 000 kr per halvdag. Tillkommer kostnad för resa Varberg – er ort t. o. r och logi natt till dagen. Moms tillkommer.

Utbildning i nödvärnstekniker/självskydd/självförsvar

Träning i tekniker som skydd mot de vanligaste attackerna utan att trappa upp våldet. Teknikerna är utformade för att passa kommunenernas uppdrag och etik. Utbildningen bedrivs i ordinarie lokaler eller i andra hand i nära anslutning till dessa för att det skall vara tillståndsbunden inlärning.

Priset är för utbildningen är 6 000 kr. Tillkommer kostnad för resa Varberg – utbildningsorten t. o. r och logi natt till utbildningsdag. Moms tillkommer.